Rasadnik Botaničar - Rasadnici Beogard - prodaja sadnice četinara tuja

Projektovanje, Izvođenje radova i Održavanje zelenih površina na teritoriji grada Beograd i okoline.

Proizvodnja i prodaja sadnica
ŽALOSNA VRBA Salix alba 'Vitelina Pendula'

ŽALOSNA VRBA
Salix alba

Najpoznatije žalosno drvo. Dostiže visinu do 20 m i istu toliku širinu. Grane žute, spuštaju se do tla. Slikovita biljka pogodna za pojedinačnu sadnju. Deluje upečatljivo posa|ena na travnjaku, ili uz vodenu površinu.

Saznajte više
ŽALOSNA BUKVA Fagus silvatica 'Pendula'

ŽALOSNA BUKVA
Fagus silvatica 'Pendula'

Drvo nepravilne krošnje, grane lučno povijene na dole, gotovo do tla. Visina do 20m, krošnja široka takođe 20m najšira pri tlu. Listovi u jesen žuti do crveno smeđi. Bez naročitih zahteva.

Saznajte više
ŽALOSNI DUD Morus alba 'Pendula'

ŽALOSNI DUD
Morus alba 'Pendula'

Najčešće korišćena niža žalosna biljka po parkovima srpskih gradova. Drvo zasvedene krošnje, čije se grane poput slapova spuštaju do zemlje. Visina do 5 m, širina 4-5 m. Ženska stabla donose jestive plodove.

Saznajte više

Žalosni lišćariUkrasne forme listopadnog drveća, sa dugim, visećim granama, koje se, kod većine, spuštaju do zemlje. Biljke stoga deluju žalosno. Ali, posa|ene kao soliteri na travnoj površini, one deluju izuzetno dekorativno, čak uzvišeno. Grane se rezanjem mogu održavati na potrebnoj visini. Žalosna bukva, vrba i breza su nešto više, ostale viseće biljke su niže, pogodne i za manja dvorišta. Većinom se dobijaju kalemljenjem na željenu visinu.
ŽALOSNI BREST Ulmus glabra Huds 'Pendula'

ŽALOSNI BREST
Ulmus glabra Huds
'Pendula'

Izuzetno lepo drvce izrazito kišobranaste krošnje, grana povijenih do zemlje i krupnih, tamnozelenih listova. Dostiže visinu do 5 m. Širina obično prelazi visinu.

Saznajte više