Botaničar - prodaja i proizvodnja svih vrsta sadnica...četinara, tuja, voćnih sadnica

RASADNIK GIGIĆ
proizvodnja i prodaja
svih vrsta sadnica lišćara...

INFO: 061 765 44 44
BELI JASEN Fraxinus excelsior

BELI JASEN
'Fraxinus excelsior'


Drvo visine 30 (40) m široko piramidalne, svetle krošnje promera 10 -15 m. List složen, tamnozelen, u jesen SVETLOŽUT. Bez naročitih zahteva, jedino osetljiv na suviše vlažno zemljište.

Saznajte više
LIKVIDAMBAR 'Liquidambar styraciflua'

LIKVIDAMBAR
'Liquidambar styraciflua'


Do 45 m visoko, svetloljubivo, brzorastuće drvo, List petorežnjevit, tamnozelen, u jesen raskošno karmin crvene boje. Izuzetno dekorativno, drvoredno i parkovsko drvo, pogodno i za veće vrtove.

Saznajte više
LIRINO DRVO, TULIPANOVAC 'Liriodendron tulipifera'

LIRINO DRVO, Tulipanovac
'Liriodendron tulipifera'

Severnoameričko drvo pravog debla, visine do 25 (40) m, široko kupaste krošnje širine do 10 m. Listovi oblika lire, u jesen raskošno ZLATNOŽUTI. Cvetovi oblika lale, do 6 cm, žuti, maj, jun.

Saznajte više

Visoki lišćari


Listopadno drveće koje u prirodnim uslovima može dostići i 50 m visine, dok u našim vrtovima i parkovima ne premašuje 20-30 m. Koren je većinom dobro razvijen. Krošnja širine 10-20 m, pa ove biljke pri sadnji treba udaljiti od objekata. Listovi raznih veličina i oblika. Tokom vegetacije većinom zeleni, pred opadanje žuti (lipa), rubin crveni (likvidambar), ili do kraja zeleni (jova). Kombinacijom mogu se dobiti interesantni jesenji vizuelni efekti. Dekorativnosti mnogih vrsta doprinose uočljivi cvetovi raznih boja: bele (divlji kesten), žute (liriodendron), ili ljubičaste (paulovnija). Cvetaju od pretproleća (leska) do kasnog leta (sofora). Miris nekih cvetova širi se na daleko (lipa, bagrem).
ŠVEDLEROV CRNI MLEČ. Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'

ŠVEDLEROV CRNI MLEČ Acer platanoides 'Schwedleri Nigra'

Do 20 m visoko drvo okruglaste krošnje promera do 10 m. Listovi izrazito tamnocrvene boje. Bez naročitih zahteva. Otporan na gradske uslove. Neobičnom bojom čini kontrast drugim biljkama.

Saznajte više

LUŽNJAK, DUB, GRM 'quercus robur'

LUŽNJAK, DUB, GRM 'quercus robur'

Robusno evroazijsko, nizijsko drvo visine do 50 m. Može doživeti 2000 godina. Listovi tamnozeleni, u jesen smeđi. Prirast oko 30 cm godiše. Otporan na gradske uslove. Pogodan za drvorede, kao soliter ili u grupacijama.

Saznajte više
DIVLJI KESTEN 'Aesculus hippocastanum'

DIVLJI KESTEN
'Aesculus hippocastanum'

Može biti visok do 30 m i širok do 15 m. List prstasto deljen, u jesen dobija žutu do smeđu boju. Glavni ukras ovog drveta su beli cvetovi, skupljeni u piramidalnu cvast dužine do 30 cm. Vreme cvetanja maj.

Saznajte više
LIPA 'Tilia platyphyllos'

LIPA
'Tilia platyphyllos'

Do 30 (40) m visoko, domaće drvo, čija krošnja može biti široka 12-20 m. Listovi u jesen žute boje. Cveta početkom juna.Otporna na gradske uslove. Medonosna i lekovita. Živi do 500 godina. Daje jaku hladovinu.

Saznajte više
GORSKI BREST 'Ulmus glabra Huds'

GORSKI BREST
'Ulmus glabra Huds'


Biljka pravog, masivnog debla, visine do 35 m, guste krošnje, širine do 20 m.. Listovi asimetrični, u jesen žuti. Podnosi orezivanje. Brzo raste. Koristi se kao soliter, kao drvoredno stablo, za vetrozaštitu.....

Saznajte više
GORSKI JAVOR 'Acer pseudoplatanus'

GORSKI JAVOR
'Acer pseudoplatanus'


Do 30 (40) m visoko drvo, široko ovalne krošnje, promera 10-15 m. Dostiže starost od 400 godina. Listovi dugo u jesen ostaju zeleni, pred opadanje – žuti. Raste do 80 cm godišnje.Pogodan za drvorede, parkove, padine, vetrozaštitu...

Saznajte više
TREPETLJIKA, JASIKA 'Populus tremula'

TREPETLJIKA, JASIKA 'Populus tremula'

Lišće ove biljke treperi i na najmanji dah vetra. Jedna od najlepših topola. Visoka je 30-35 m, a slikovita krošnja može biti široka do 15 m. Živi oko 100 godina, a večito šapuće. Listovi u jesen limun žuti do karmin crveni.

Saznajte više
PLATAN Platanus x acerifolia 'Willd'

PLATAN
Platanus x acerifolia 'Willd'

Brzorastuće drvo visine 25-35 m, široko ovalne krošnje promera i do 20 m. Doživi 500 godina. Lišće u jesen dobija žutu do smeđu boju. Preko zime ga krase plodovi smeđe boje, oblika ping pong loptice. Često korišćen u drvoredima.

Saznajte više
CER 'Quercus cerris'

CER
'Quercus cerris'

Cer je drvo visine 30-40 m, sa prečnikom krošnje do 20 m. Listovi tamnozeleni, kožasti, u jesen smeđi do skrletno crveni. Šumska vrsta. Može se koristiti i kao soliter u parkovima, kao drvoredna vrsta i u pojasevima vetrozaštite

Saznajte više
MLEČ 'Acer platanoides'

MLEČ
'Acer platanoides'

Dekorativno domaće drvo visine 20-30 m, guste izuzetno jajaste krošnje, prečnika do 10 m. Listovi sveže zeleni, u jesen zlatnožuti do crvenkasti. Cvetovi sitni, zelenožuti, okite krošnju pre listanja (april). Podnosi gradske uslove.

Saznajte više
ORAH 'Juglans regia'

ORAH
'Juglans regia'

široko jajaste krošnje, prečnika do 10m. često žbunasto. Dostiže visinu do 20m i starost do 4000 godina. Nema naročitih zahteva. Otporna na gradske uslove. Pogodna za vrtove, parkove, crkvene porte, etno komplekse. .

Saznajte više
BAGREM 'Robinia pseudoacacia'

BAGREM
'Robinia pseudoacacia'

Severnoameričko trnovito drvo, kod nas odavno odomaćeno. Dostiže visinu 25- 30 m i širinu do 10 m. Krošnja okruglasta, prozračna. Raste brzo. Listovi neparno perasti, u jesen žuti....

Saznajte više
BREZA 'Betula pendula Roth'

BREZA
'Betula pendula Roth'

Biljka izuzetne lepote, visine do 30 m, rastresite, prozračne krošnje, širine 6-10 m. List u jesen zlatnožut. Doživi 100-120 godina. Prirast 40 cm godišnje. Koristi se za drvorede i vetrozaštitne pojaseve. Sadi se pojedinačno ili u grupama.

Saznajte više
LESKA MEČJA 'Corylus colurna'

LESKA MEČJA
'Corylus colurna'

Drvo sa izvanredno lepom kupastom krošnjom širine 5-6 m. Dostiže visinu 20-30 m. Doživi 200 godina. Listovi tamnozeleni, u jesen zlatnožuti. Plodovi – lešnici, zreli u septembru, oktobru. Biljka skromnih zahteva, otporna na gradske uslove.

Saznajte više
SOFORA 'Sophora japonica'

SOFORA
'Sophora japonica'


Bagremu slično drvo, dostigne 20-25 m visine, sa širinom krošnje do 15 m. Listovi perasto složeni, tamnozeleni, u jesen žuti. Cvetovi sitni, žućkastobeli, u cvastima do 30 cm, avgust. Dobro podnosi zaga|en vazduh, sušu i zasenu.

Saznajte više
PAULOVNIJA 'Paulownia tomentosa Steud'

PAULOVNIJA
'Paulownia tomentosa Steud'

Sa lepom, jajastom krošnjom širine do 5 m i visinom 15-25 m, uspešno se može uklopiti na svaku zelenu površinu. Listovi neobično veliki, čak do 50 cm. Zvonoliki ljubičasti, mirisni cvetovi u piramidalnim cvastima dugim do 30 cm...

Saznajte više
JOVA Alnus glutinosa Gaertn

JOVA
'Alnus glutinosa Gaertn'


Domaća vrsta koja se javlja uz rečne tokove. Visina biljke iznosi 20-25 m. Ovalni, tamnozeleni, lepljivi listovi, zadržavaju boju do opadanja. Tokom zime na drvetu ostaju plodovi slični šišaricama...

Saznajte više
KRUPNOCVETNA MAGNOLIJA Magnolia grandiflora

KRUPNOCVETNA MAGNOLIJA
'Magnolia grandiflora'

Ova zimzelena biljka u junu se okiti i do 30 cm velikim, činijastim, belim cvetovima. Dostiže visinu 20-30 m i širinu 5-8 m. Zimzeleni, kožasti, tamnozeleni, sjajni listovi čine kontrast snežno belim cvetovima.

Saznajte više
KOPRIVIĆ, KOŠĆELA 'Celtis australis'

KOPRIVIĆ, KOŠĆELA 'Celtis australis'

Biljka slikovite, prozračne, kuglaste krošnje. Dostiže visinu do 20 m, širinu do 10 m i starost do 1000 godina. Prilago|ava se uslovima. Koristi se pojedinačno ili u grupama za vrtove i parkove, zatim za drvorede i poljozaštitne pojaseve.

Saznajte više