Rasadnik Botaničar - Rasadnici Beogard - prodaja sadnice četinara tuja

Projektovanje, Izvođenje radova i Održavanje zelenih površina na teritoriji grada Beograd i okoline.

Proizvodnja i prodaja sadnica
KUGLASTI MLEČ Acer platanoides 'Globosum'

KUGLASTI MLEČ
Acer platanoides 'Globosum'

Malo drvo kuglaste krune. Grane i grančice guste, ravnomerno raspore|ene. Visok do 6 m, prečnik krune 5 m. Izuzetno lepa biljka za individualne zelene površine, parkove, drvorede, trgove, kao i za velike žardinjere..

Saznajte više
KUGLASTI JASEN Fraxinus excelsior 'Globosa'

KUGLASTI JASEN
Fraxinus excelsior 'Globosa'

Drvce visine do 5 m, okruglaste krošnje promera do 4 m. Može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa vrstama drugih oblika krošnje, kako na parkovskim površinama, tako i u manjim vrtovima. Pogodan kao drvoredna biljka u uskim ulicama.

Saznajte više
KUGLASTI BAGREM Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

KUGLASTI BAGREM Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Nekad veoma popularna biljka u drvoredima naših gradova, visoka do 6m. Kruna loptasta, gusta, promera do 4 m. Primena široka: mali vrtovi, predbašte, uske ulice, pešačke zone, arhitektonski vrtovi, parkovske zelene površine.

Saznajte više

Kuglasti i piramidalni lišćariKUGLASTI LIŠĆARI
Veoma interesantni oblici listopadnog drveća, male visine i loptaste krošnje. Pogodni za manje zelene površine.

PIRAMIDALNI LIŠĆARI
Forme listopadnog drveća uske, guste krošnje, grana vertikalno, ili ka gore usmerenih. Oblikom pomalo podsećaju na cetinare. Pošto im širina retko prelazi 4 m, većina je pogodna za manje vrtove.

STUBASTI GRAB Carpinus betulus 'Fastigiata'

STUBASTI GRAB Carpinus betulus 'Fastigiata'

Drvo do 20 m visine i do 4 m širine, sa deblom do vrha. Uspeva na suncu i u polusenci. Podnosi gradske uslove. Pojedinačna i grupna sadnja. Pogodan za drvorede u uskim ulicama, za parkove i manje vrtove. Kao i osnovna vrsta, podnosi orezivanje, pa se može koristiti i za biljne ograde.

Saznajte više

JABLAN, NAPOLEONOVA TOPOLA Populus nigra 'Italica'

JABLAN, NAPOLEONOVA TOPOLA Populus nigra 'Italica'

Drvo valjkaste krošnje, sa deblom do vrha, širine do 3 m. Dostiže visinu do 25 m. Listovi pred opadanje žuti. Prilagodljiv. Otporan na gradske uslove. Koristi se za pojedinačnu, re|e grupnu sadnju, drvorede i zaštitne pojaseve. Podnosi orezivanje, pa je pogodan i za manje vrtove.

Saznajte više
STUBASTI LUŽNJAK Quercus robur 'Fastigiata'

STUBASTI LUŽNJAK Quercus robur
'Fastigiata'

Forma hrasta lužnjaka visine do 20 m i širine do 3 m, sa dobro razvijenim, pogotovu centralnim korenom. Pogodan za pojedinačnu sadnju u vrtovima i parkovima,gde njegova uska kruna dolazi do izražaja, za drvorede u uskim ulicama, za parkinge i zelene zidove.

Saznajte više