Rasadnik Botaničar u Beogradu - prodaja i proizvodnja svih vrsta sadnica...četinara, tuja, voćnih sadnica

RASADNIK GIGIĆ
proizvodnja i prodaja
svih vrsta sadnica četinara, tuja...

INFO: 061 765 44 44
JELA
'Abies alba Mill'


U prirodi raste na polusenovitim položajima visokih planina. Dostiže visinu do 50m. Pogodna kao novogodišnje drveće.....

Saznajte više

ATLASKI KEDAR
'Cedrus atlantica Manetti Glauca
'

Robusni četinar visine do 30(50)m, široke piramidalne krošnje i malo povijenog vrha. Otporna na aerozagađenja. Raste brzo...

Saznajte više

ČEMPRES KIPARIS Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

Omiljeni četinar primorskih oblasti, visok do 30(50)m i širok do 2m. Brzo raste, pogotovu u mladosti. Biljka skromnih zahteva...

Saznajte više

Visoki četinari

sadnice

Većinom zimzeleno drveće visine preko 30m. Krošnja piramidalna, prečnika 3-10m. Lišče četinasto ili ljuspasto, zelene i raznih nijansi sivoplave ili zlatnožute boje. Plodovi u obliku šišarica doprinose dekorativnosti. Koren dobro razvijen, o čemu treba voditi računa (udaljenost od objekata). Sade se na 3-5m odstojanja u jame 1x1x1m. Dolaze u obzir za veće vrtove, parkove i park šume.

ARIZONSKI ČEMPRES 'Cupressus arizonica'

Drvo visine do 25m poreklom iz južne Arizone. Krošnja piramidalna, lišče sivozeleno. Dobro podnosi gradske uslove. Kao dekorativna vrsta, ima široku primenu.

Saznajte više

LEJLANDSKI KIPARIS Cupressocyparis 'Leylandi'

Hibrid čempresa i pačempresa, od kojih je nasledio najpovoljnija svojstva. Veoma brzo naraste do 20(30)m..Jedna od najidealnijih biljaka za formiranje biljnih ograda.

Saznajte više

SMRČA
'Picea abies
'

Visine 40(50)m, piramidalne krošnje promera do 8m. četine tamnozelene, bodljive, šišarice do 20cm, smeđe, viseče, dekorativne. Popularno novogodišnje drvče.

Saznajte više

OMORIKA, SRPSKA SMRČA 'Picea omorika' (Pančićeva omorika)

Najelegantniji i najlepši evropski četinar. Biljka piramidalne, izuzetno vitke krošnje, prečnika do 3m i visine do 30 (50)m. četine jasno zelene, sa naličja beličaste....

Saznajte više

SREBRNA SMRČA,
(bodljiva smrča)
'Picea punsens Glauca'

Biljka piramidalne krošnje, prečnika do 8m i visine do 20 (30)m. Sa izrazito SREBRNASTO PLAVIH četina. Doživi do 600 godina...

Saznajte više

HIMALAJSKI BOR
'Pinus excelsa Wall'

Svetloljubivo drvo visokih Himalaja, visine do 30(50)m. Brzorastuča vrsta. Cela biljka dekorativnog, impozantnog izgleda. Otporna na mraz...

Saznajte više

VAJMUTOV BOR, Borovac 'Pinus strobus'

Severnoameričko, do 30(50)m visoko drvo piramidalne krošnje etažno raspoređenih grana. Četine tanke, sivkaste, šišarice cilindrične, smeđe. Doživi 300 godina.

Saznajte više

CRNI BOR
'Pinus nigra
'

Južnoevropski četinar, visine do 20(40)m, široko kupaste do kišobranaste krošnje promere i do 10m i tamnozelenih četina.

Saznajte više

BELI BOR
'Pinus silvestris'


Biljka evrosibirskih prostora, visine do 25(40)m, piramidalne do kišobranaste krošnje širine do 6m, četine plavozelene. Pogodna za parkove i veče vrtove.

Saznajte više

DUGLAZIJA
'Pseudotsuga menziesii Franco
'

Četinar poreklom sa zapada Severne Amerike, gde dostiže visinu preko 100m.Dobro podnosi gradske uslove. Zbog brzog rasta uneta u Evropu kao šumsko drvo.

Saznajte više

TISA
'Taxus baccata'


Dvodomo, u narodu poštovano drvo, prečnika do 10m. često žbunasto.. Odlično podnosi orezivanje, pa se još od vremena renesanse koristi za živice i zelene ograde.

Saznajte više