Rasadnik Botaničar - Beograd - prodaja i proizvodnja svih vrsta sadnica...četinara, tuja, pačempresa

RASADNIK GIGIĆ
proizvodnja i prodaja
svih vrsta sadnica četinara, tuja...

INFO: 061 765 44 44
GLAVA ŠEĆERA - Picea glauca 'Conica'

GLAVA ŠEĆERA
Picea glauca 'Conica'

Jedan od najlepših i najomiljenijih patuljastih četinara. Strogo kupasta biljka, zbijene guste krošnje i ugodno zelene boje. Sporo raste, godišnje 10cm. Skromih zahteva....

Saznajte više
GUSTA KINESKA KLEKA - Juniperus chinensis 'Stricta'

GUSTA KINESKA KLEKA Juniperus chinensis 'Stricta'

Do 5m visoka, izrazito STUBASTA biljka, lepezastih grana, visoke dekorativnosti.Zbog svog lepog oblika ima široku primenu....

Saznajte više
ZLATASTA TUJA - Thuja plicata 'Aurescens'

ZLATASTA TUJA
Thuja plicata 'Aurescens'

Biljka KUPASTE krošnje, visine do 10m i širine do 3m. Četine ljuspaste ZELENO ŽUTE.Odlično podnosi hladnoću, orezivanje i presađivanje u vegetaciji

Saznajte više

Kupasto- jajasti četinari


Veliki izbor biljaka raznih veličina, oblika krošnje i boje četina, pogodnih za parkove, reprezentativne zelene površine, žardinjere, krovne vrtove, a pogotovo za manje vrtove. Visina im retko prelazi 5m. Sade se zavisno od odlike na 1-3m odstojanja. Srazmerno visini imaju manji korenov sistem od visokih četinara, pa se mogu saditi bliže objektima, ogradama i stazama. Oblik ii može biti: vretenast, stubast, jajast, kupast, loptast ili polegao.

SMARAGDNA TUJA - Thuja occidentalis 'Smaragd'

SMARAGDNA TUJA
Thuja occidentalis 'Smaragd'

Nezamenljiv dragulj manjih vrtova. Smaragdna lepotica, izuzetne lepote ravne lepoti jednog smaragda.Stubasto kupasta biljka visine do 5m i širine do 1,5m.

Saznajte više

POLJUBAC SUNCA - Thuja occidentalis 'Sunkist''

POLJUBAC SUNCA
Thuja occidentalis 'Sunkist'

Do 3m visoka biljka ZLATNO ŽUTE boje, KUPASTOG oblika. Ne prelazi širinu od 1m. Prilagodljiva uslovima sredine. Podnosi niske temperature i orezivanje.

Saznajte više
HOLMSTRUPOVA TUJA - Thuja occidentalis 'Holmstrup'

HOLMSTRUPOVA TUJA Thuja occidentalis 'Holmstrup'

Danska, gustih grana, visine do 2m i širine ispod 1m. Četine ljuspaste, svežezelene. Idealna za manje vrtove,žardinjere i slobodno rastuće živice.

Saznajte više
RAJNSKO ZLATO - Thuja occidentalis 'Rheingold'

RAJNSKO ZLATO
Thuja occidentalis 'Rheingold'

OKRUGLASTO KUPASTA forma maksimalne visine 1,5m i širine do 2m. Ističe se lepom ZLATNOŽUTOM bojom, koja zimi dobija bakarne prelive.

Saznajte više
KOREJSKA JELA - Abies koreana 'Wils'

KOREJSKA JELA
Abies koreana
'Wils'

Spororastuća biljka široko PIRAMIDALNE, guste krošnje, visine do 6m i širine od 3-4m. Glavni ukras čine do 7cm duge ljubičasto purpurne, uspravno postavljene šišarice....

Saznajte više
STJUARTOV PAČEMPRES - Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'

STJUARTOV PAČEMPRES Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'

Do 10m visoka KUPASTE krošnje. Četine ZLATNO ŽUTE, prema osnovi žutozelene. Širina do 3m. Otporan na hladnoću. Podnosi orezivanje.

Saznajte više
ŠTRČEĆI PAČEMPRES - Chamaecyparis pisifera 'Squarosa'

ŠTRČEĆI PAČEMPRES Chamaecyparis pisifera 'Squarosa'

Široko KUPAST četinar visine do 8m i širine do 4m. Grančice guste, krivudave i poput mahovine meke. Lišće igličasto, meko, odozgo plavozeleno, odozdo srebrnobelo.

Saznajte više
ZVEZDANA PRAŠINA - Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'

ZVEZDANA PRAŠINA Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'

Široko kupast, gusto razgranat četinar visine do 7m i širine do 3m, SUMPORNO ŽUTE boje. Otporan na hladnoću. Za pojedinačnu sadnju, u skupini sa četinarima drugih boja i oblika i za živice.

Saznajte više
ZLATNO ČUDO - Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'

ZLATNO ČUDO Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'

Krošnja široko KUPASTA, gusta. Visina do 6m, širina do 3m. Grane lepezasto poređane, malo povijene. ljuspe ZLATNOŽUTE, zimi zlatnosmeđe, u senci zelene.

Saznajte više
PAČEMPRES BULEVAR - Chamaecyparis pisifera 'Squarosa Boulevard'

PAČEMPRES BULEVAR Chamaecyparis pisifera 'Squarosa Boulevard'

Veoma lep četinar kupaste, guste krošnje, visine 2-3m i širine 1m. Iglice SREBRNO ČELIČNO PLAVE, zimi sivoplave. Pogodan za cvetnjake, kamenjare, žardinjere

Saznajte više
ZLATNI ALUMIJEV PAČEMPRES Chamaecyparis lawsoniana 'Alumi Gold'

ZLATNI ALUMIJEV PAČEMPRES Chamaecyparis lawsoniana 'Alumi Gold'

Četine na vrhovima grančica imaju ZLATASTO ŽUTU boju. Zahteva sunčan položaj. Primena višestruka.

Saznajte više