Rasadnik Botaničar - sadnice

RASADNIK GIGIĆ
proizvodnja i prodaja
svih vrsta sadnica, rasadnika...

INFO: 061 765 44 44
MAGNOLIJA
'Liliflora'


Jedan od najčešćih i najlepših prolećnih ukrasa naših bašta i parkova. Krase ga brojni cvetovi, unutra beli, spolja ružičasti.
Saznajte više
KUGLASTI BAGREM Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

KUGLASTI BAGREM Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Nekad veoma popularna biljka u drvoredima naših gradova, visoka do 6m. Kruna loptasta, gusta, promera do 4 m. Primena široka: mali vrtovi, predbašte, uske ulice, pešačke zone, arhitektonski vrtovi, parkovske zelene površine.

Saznajte više
KUGLASTI JASEN Fraxinus excelsior 'Globosa'

KUGLASTI JASEN
Fraxinus excelsior 'Globosa'

Drvce visine do 5 m, okruglaste krošnje promera do 4 m. Može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa vrstama drugih oblika krošnje, kako na parkovskim površinama, tako i u manjim vrtovima. Pogodan kao drvoredna biljka u uskim ulicama.

Saznajte više

Lišćari sadnice

Listopadno drveće koje u prirodnim uslovima može dostići i 50 m visine, dok u našim vrtovima i parkovima ne premašuje 20-30 m. Koren je većinom dobro razvijen. Krošnja širine 10-20 m, pa ove biljke pri sadnji treba udaljiti od objekata. Listovi raznih veličina i oblika.GORSKI BREST 'Ulmus glabra Huds'

GORSKI BREST
'Ulmus glabra Huds'


Biljka pravog, masivnog debla, visine do 35 m, guste krošnje, širine do 20 m.. Listovi asimetrični, u jesen žuti. Podnosi orezivanje. Brzo raste. Koristi se kao soliter, kao drvoredno stablo, za vetrozaštitu.....

Saznajte više

BREZA
'Betula pendula Roth'


Biljka izuzetne lepote, visine do 30 m, rastresite, prozračne krošnje, širine 6-10 m. Doživi 100-120 godina.Saznajte više
PLATAN Platanus x acerifolia 'Willd'

PLATAN
Platanus x acerifolia 'Willd'

Brzorastuće drvo visine 25-35 m, široko ovalne krošnje promera i do 20 m. Doživi 500 godina. Lišće u jesen dobija žutu do smeđu boju. Preko zime ga krase plodovi smeđe boje, oblika ping pong loptice. Često korišćen u drvoredima.

Saznajte više

LIPA - 'Tilia'

Lipa je veliko drvo čije stablo doseže visinu od 25 - 30 metara, a starost od nekoliko stotina godina. Cvetovi lipe su mali, zelenkastožute boje, prijatnog mirisa.


Saznajte više
ORAH 'Juglans regia'

ORAH
'Juglans regia'

Široko jajaste krošnje, prečnika do 10m. često žbunasto. Dostiže visinu do 20m i starost do 4000 godina. Nema naročitih zahteva. Otporna na gradske uslove. Pogodna za vrtove, parkove, crkvene porte, etno komplekse. .

Saznajte više
ŽALOSNA VRBA Salix alba 'Vitelina Pendula'

ŽALOSNA VRBA

Najpoznatije žalosno drvo. Dostiže visinu do 20 m i istu toliku širinu. Grane žute, spuštaju se do tla. Slikovita biljka pogodna za pojedinačnu sadnju. Deluje upečatljivo posa|ena na travnjaku, ili uz vodenu površinu.

Saznajte više
ŽALOSNI DUD Morus alba 'Pendula'

ŽALOSNI DUD
Morus alba 'Pendula'

Najčešće korišćena niža žalosna biljka po parkovima srpskih gradova. Drvo zasvedene krošnje, čije se grane poput slapova spuštaju do zemlje. Visina do 5 m, širina 4-5 m. Ženska stabla donose jestive plodove.

Saznajte više
ŽALOSNI BREST Ulmus glabra Huds 'Pendula'

ŽALOSNI BREST
Ulmus glabra Huds
'Pendula'

Izuzetno lepo drvce izrazito kišobranaste krošnje, grana povijenih do zemlje i krupnih, tamnozelenih listova. Dostiže visinu do 5 m. Širina obično prelazi visinu.

Saznajte više

BAGREM 'Robinia pseudoacacia'

BAGREM
'Robinia pseudoacacia'


Severnoameričko trnovito drvo, kod nas odavno odomaćeno. Dostiže visinu 25- 30 m i širinu do 10 m. Krošnja okruglasta, prozračna. Raste brzo. Listovi neparno perasti, u jesen žuti....

Saznajte više
RUŽIČASTI BAGREM Robinia hispida

RUŽIČASTI BAGREM 'Robinia hispida'

Dekorativan žbun sa lepim cvetovima.


ŽALOSNI DUD Morus alba 'Pendula'

ŽALOSNI DUD
Morus alba 'Pendula'

Najčešće korišćena niža žalosna biljka po parkovima srpskih gradova. Drvo zasvedene krošnje, čije se grane poput slapova spuštaju do zemlje. Visina do 5 m, širina 4-5 m. Ženska stabla donose jestive plodove.

Saznajte više

LESKA
'Corylus avellana'

Razgranat žbun ili nisko drvo, ovalne krošnje, do 7 m visine i 4 m širine. Listovi u jesen žuti. Cvetovi u visećim resama. Plod – lešnikSaznajte više